Marjan Schutte-Bultman

 

Je bent geboren om van te houden en lief te hebben!

Ik geloof dat liefdevolle verbondenheid behulpzaam en krachtig is voor een gezond en vervuld leven. Ik ervaar dit in mijn eigen leven en zie dit tijdens mijn werk. 

 

Ik werk vanuit mijn basisovertuiging en levensmotto dat ieder mens geboren is om van te houden en om anderen lief te hebben. En dat alles wat je daarbij in de weg zit, het waard is om mee aan het werk te gaan, om hulp bij te zoeken.

 

Ik leef uit het vertrouwen dat ik een geliefd kind van God ben. Soms ben ik dat vertrouwen kwijt, of worstel ik daarmee. Soms kan ik onbekommerd en zorgeloos van Gods liefde genieten. Ik weet mij geliefd door mijn echtgenoot Johan, familieleden en vrienden. Soms twijfel ik daar aan en voelt dat even niet zo. En steeds weer kom ik uit bij dezelfde overtuiging: leven is liefhebben en geliefd worden. 

 

Ik merk dat liefde en waarheid in mijn leven samen op gaan. Dat betekent dat ik eerlijk wil zijn tegenover mezelf en tegenover de ander. Confrontaties ga ik niet uit de weg. Ik wil ook in jouw pijn, verdriet, boosheid en somberheid graag met je in verbinding blijven. In ons leven kan er echter van alles zijn wat die verbinding in de weg staat.

 

En als het ons wel lukt, liefde ontvangen en geven? Wat een energie, mildheid, vreugde, gulheid, creativiteit, kracht en kwetsbaarheid worden er dan zichtbaar in een mens. Daar ga ik voor! Ontdekkend en lerend van anderen, van God.

 

Vanuit mijn passie voor mensen en God ben ik mijn werk begonnen, eerst als leerkracht, later als orthopedagoog/gedragsdeskundige. Ik miste in de reguliere geestelijke gezondheidszorg die andere geestelijke/spirituele dimensie en ging me verdiepen in pastoraat. In de integratie van therapie met pastoraat vind ik de basis waarop ik nu mijn werk doe voor DOORKIJK. 

 

Opleiding

 • pedagogische academie
 • sociale wetenschappen, orthopedagogiek
 • psychopastorale hulpverlening en contextueel pastoraat
 • gz-psycholoog
 • hulpverlening aan (langdurig) seksueel misbruikte vrouwen
 • transpersoonlijke therapie (i.o)
 • Houd me vast trainer
 • Basis EFT Registertherapeut
 • Aanvullend getrainde EFT Registertherapeut
 • Basisopleiding EMDR (i.o.)

 

Werkervaring

 • leerkracht basis- en speciaal onderwijs
 • schoolbegeleider
 • gedragsdeskundige
 • pastoraal werker in een kerkelijke gemeente
 • studentenpastor
 • gz-psycholoog bij Doorkijk


Postadres
Hertenstraat 29
8011 GS Zwolle
Bezoekadres 1
Venestraat 27
8011 GK Zwolle


Contact
info@doorkijk.nu
038 - 4578780
kvk-nr. 54379474 te Zwolle
btw-nr. 851281886B01