Over DOORKIJK

DOORKIJK biedt hulp

Hulp vragen en toegeven dat je er zelf (even) niet uitkomt is voor de meeste mensen moeilijk. Bij DOORKIJK helpen we jou graag die drempel over. We vinden dat je het waard bent! Wij zijn er voor jou met hulp die op dit moment bij jou past. 

De medewerkers bij DOORKIJK werken vanuit hun christelijke levensovertuiging, betrokken en transparant. Jij bent welkom, welke achtergrond of levensovertuiging je ook hebt.

 

We bieden hulp op verschillende terreinen: pastoraal, praktisch, therapeutisch, financieel en zakelijk. 

 

In de praktijk is onderscheid tussen pastoraat, psychosociale hulpverlening en eerstelijnstherapie niet altijd zo scherp te maken. Net als in het gewone leven zijn dit geen verschillende vakjes, maar hebben je geestelijk, psychisch, mentaal en fysiek functioneren invloed op elkaar. We kijken naar jou als mens als geheel en in een context.

 

In het intakegesprek zullen we jouw hulpvragen specifiek in kaart brengen. Samen kijken we of, waarmee en op welke manier we aan het werk gaan.

 

Wat is kenmerkend aan DOORKIJK?

  

DOORKIJK werkt vanuit de overtuiging dat ieder mens het waard is om gezien en gekend te worden, begrepen en aanvaard. We kijken met respect naar jouw vragen en problemen en willen graag met je kijken hoe je tot nu toe keuzes hebt gemaakt. 

 

Niet de methodiek staat centraal maar jouw leven of hoe jij bezig wilt zijn in jouw werk. Daarbij vinden we zowel jouw manier van denken als ook je ervaringen (mentaal, emotioneel en fysiek) en je geestelijke overtuiging belangrijk. Ook gaan we samen op zoek naar jouw verlangen (wat je precies wilt veranderen) en onderzoeken we wat jouw weg naar die verandering is. We gaan diepgang niet uit de weg en tegelijk zullen we kortdurend en oplossingsgericht werken waar het kan. 

 

We kijken naar wat er bij jou past en kunnen afhankelijk daarvan het volgende inzetten: 

 • Werken op contact, verbinding leggen tussen verstand en emotie, hoofd en hart (dus contact tussen jou en mij , als binnenin jou zelf) 
 • Bewust worden van fysieke signalen: ademhaling, spanning, angst, verdriet, boosheid e.d. 
 • Ervaringsgerichte oefeningen 
 • Inzicht-gevende gesprekken 
 • Het geven van huiswerkopdrachten (schrijf- en creatieve opdrachten, onderzoeksvragen) 
 • Werken met overdracht en tegenoverdracht 
 • Werken met innerlijke stemmen (van het kind, de ouder en de volwassene) 
 • Werken met verbeelding en rituelen 
 • Aanreiken van Bijbelse verhalen en metaforen 
 • Gebed, voorbede, bediening van verzoening, zegenen. 

 

 

Welke HULP biedt DOORKIJK?

 

PERSOONLIJKE HULP

 

Bijvoorbeeld

 • als je jezelf beter wilt begrijpen
 • als je vastloopt op school, in je studie of op je werk
 • als je in de knoop zit met jezelf, anderen of God
 • als je jouw manier van communiceren wilt veranderen
 • als je geen zin meer hebt in jouw leven
 • als angst je belemmert
 • als je gepest bent
 • als je verlies ervaart
 • als je vast zit in een verslaving
 • als je traumatische ervaringen hebt (seksueel misbruik, geweld)
 • als situaties uit het verleden je leven van nu verwarren of tot stilstand brengen
 • als je vragen hebt over hoe jouw familie je leven in het hier-en-nu beïnvloedt

Wat

 • Individuele gesprekken (met tieners, adolescenten en volwassenen)
 • Relatietherapie
 • Opvoedingsondersteuning
 • Groepstherapie

 Hoe

 • Van hart tot hart 
 • Inzicht gevend, bewustwording
 • Vanuit de context
 • In het hier-en-nu
 • Ervaringsgericht
 • EMDR, CGT

 

 

FINANCIELE EN ZAKELIJKE HULP

 

Bijvoorbeeld

 • als je in financiële problemen komt en het overzicht dreigt te verliezen
 • als je de bedrijfsrisico’s onvoldoende in beeld hebt en beheerst
 • als je vooral bezig wilt zijn met je vak en tegelijk een gezonde financiële bedrijfsvoering wilt

Wat

 • Hulp als je (bedrijf) in financiële problemen zit of dreigt te komen
 • Ondersteunen van ZZP’ers en MKB’ers bij het beheer van de financiële zaken

 Hoe

 • Oog voor de inhoudelijke kant van je bedrijf
 • Inzicht gevend
 • Integreren van de zakelijke bedrijfsvoering en de menselijke drijfveren 

 

Links:

Klik hier voor een artikel uit de kerkbode.

Klik hier voor een artikel uit "Student & Gemeente".Postadres
Hertenstraat 29
8011 GS Zwolle
Bezoekadres 1
Venestraat 27
8011 GK Zwolle


Contact
info@doorkijk.nu
038 - 4578780
kvk-nr. 54379474 te Zwolle
btw-nr. 851281886B01