Klachtenregeling

De meeste cliënten zijn tevreden over hun behandelaar en de behandeling. Het kan echter voorkomen dat je ontevreden bent. Je kunt dan het volgende doen:
Praat hierover met je behandelaar. Dit kun je zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. Je kunt je vragen of klachten eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan je behandelaar.

Ook voor de behandelaar is het belangrijk te weten dat je vragen hebt over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is. De behandelaar zal zijn best doen om jou te begrijpen. Informatie of uitleg kan wederzijds verhelderend werken en ontevredenheid wegnemen.
Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of je krijgt onvoldoende gehoor.

DOORKIJK heeft een externe vertrouwenspersoon: Henk Grit. Met hem kun je contact opnemen om in vertrouwen jouw onvrede te bespreken. Samen kunnen jullie overleggen welke stappen je wilt zetten richting de behandelaar.

Als we er uiteindelijk samen niet uitkomen, kunt je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging met de vraag om te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Het doel van de bemiddeling is om er samen uit te komen c.q. tot een oplossing te komen. De klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging bespreekt met jou de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk.

Hoe je contact kunt opnemen met de beroepsvereniging lees je via onderstaande links:
bij een GGZ-behandeling: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/ bij psychosociale therapie: https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1

Is je klacht daarmee niet verholpen? Of kan in jouw situatie niet van je worden verwacht dat je de klacht met je behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt je je klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde GGZ-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.

GZ-psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. Je kunt je klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt je op de website van het tuchtcollege: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/

Heb je een hulpvraag of wil je meer informatie?

Bij DOORKIJK staan we graag voor je klaar. Bel of mail ons gerust of neem contact op middels het contact-formulier op onze contact-pagina.

DOORKIJK, Praktijk voor GGZ én meer . . .

Bij DOORKIJK bieden een GZ-psycholoog en een financieel deskundige een integraal hulpaanbod. Of het nu gaat om je welbevinden, je mentale en emotionele gezondheid of om orde in je praktische en financiële zaken, we hebben oog voor jou in jouw specifieke omstandigheden.