Aanmelden en vervolg

Volwassenen

Wil je je bij ons aanmelden? Gebruik daarvoor het contactformulier waarin je kort aangeeft waarvoor je hulp zoekt en op welk telefoonnummer jij bereikbaar bent. Marjan of Joyce maken vervolgens een belafspraak met jou. We maken een inschatting of de behandeling bij DOORKIJK passend is bij jouw hulpvraag. We bespreken met jou de procedure van aanmelding en de mogelijkheden voor vergoeding van de behandeling. We verwijzen daarbij naar de voor jou relevante informatie op de website. Komen we samen tot de conclusie dat DOORKIJK iets voor je kan betekenen dan sturen we jou een aanmeldformulier via ZorgMail, een beveiligde mailomgeving.

Intakegesprek

Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek als we het aanmeldformulier hebben ontvangen.

Vergeet niet je identiteitsbewijs mee te nemen naar het intakegesprek.

Het doel van het intakegesprek is beeldvorming en diagnostiek: Wie ben je (geworden)? Wat belemmert jou om te zijn wie je wilt zijn. Welke rol speelt je verleden? Welke hulpvragen heb je? Hoe ziet je leven eruit als je de therapie met een tevreden gevoel afsluit?  Aan het eind van het gesprek kun je een privacyverklaring invullen.

Behandeling

Na de intake maken we een indicatie, waarin we onze visie op de problematiek beschrijven en de (werk)diagnose opstellen. Als je klachten vallen binnen GGZ-problematiek maken we daarbij gebruik van de DSM-V (handboek beschrijving criteria psychische stoornissen).
Op basis van de intake schrijven wij een behandelplan. We beschrijven de behandeldoelen, gekozen methodiek en ingeschatte behandelduur. Wanneer de intakeprocedure is afgerond bespreekt de therapeut met jou de indicatie en het behandelplan. Voor een beschrijving van verschillende methodieken verwijzen we naar het behandelaanbod op onze website.

Afronding

De behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Ter voorbereiding van dit gesprek vul je opnieuw een digitale vragenlijst en het evaluatieformulier. Hiermee krijgen wij samen zicht op het effect van de behandeling. Als er nog dingen zijn waar je je zorgen over maakt, kijken we wat daarin nodig is. Dat kan een vervolg van de behandeling zijn bij een andere instelling, een vervolg bij DOORKIJK of het vragen van specifieke ondersteuning in jouw omgeving.
Na het gesprek wordt door ons een eindverslag geschreven als jouw behandeling binnen een de GGZ-traject plaatsvond. Na overleg met jou wordt dit verslag verstuurd naar de huisarts.

Nazorg

Tijdens het evaluatiegesprek wordt een preventieplan besproken en opgesteld. Wat heb je nodig om de goede balans te houden en welke klachten kunnen reden zijn om weer contact op te nemen met iemand die jou daarin kan ondersteunen?

Wachtlijstinformatie

De wachttijd voor individuele therapie bij Joyce de Zeeuw is 8 weken. De behandeling wordt 2 weken na het intakegesprek gestart.
Marjan Schutte heeft een cliëntenstop.

Voor relatietherapie is er ook een stop.

Mogelijkheid om deel te nemen aan groepstherapie is in augustus / september 2022.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen bij het vinden van een andere zorgverlener.

De wachtlijstinformatie is geactualiseerd per 15 juni 2022.

Tieners

Aanmelding en vergoeding

Als je je wilt aanmelden, is het nodig eerst contact op te nemen met het Sociaal Wijkteam (www.swtzwolle.nl) in jouw gemeente. Omdat wij geen contract hebben met de gemeente, moet er bij hen een PGB worden aangevraagd. Zij gaan met jou (en jouw ouders) in gesprek om jou te begrijpen en om in te schatten welke hulp jij nodig hebt. Zij maken dan een eerste plan waarin staat hoeveel gesprekken jij mag hebben en wat deze gesprekken mogen kosten.
Hierna kun je contact met Joyce opnemen voor een aanmelding bij DOORKIJK. Er wordt een zorgovereenkomst opgesteld en ondertekend (www.svb.nl) waarna een afspraak kan worden gemaakt voor een intakegesprek.

Behandeling

Als het klikt in de intake kijken we samen hoe we de behandeling gaan invullen. Wat heb je nodig en wat past bij jou? Het is belangrijk om ook jouw ouders bij de gesprekken te betrekken. We doen dit wanneer jij eraan toe bent of wanneer ik het echt nodig vind. Dat gaat altijd in overleg met jou. Omdat ik ervaring heb in het onderwijs (als leerkracht en schoolbegeleider) kan ik jou ook ondersteunen bij je schoolwerk. Het is fijn om ook met jouw docent en mentor te overleggen zodat we samen een goed begeleidingsplan kunnen maken voor jou.

Heb je een hulpvraag of wil je meer informatie?

Bij DOORKIJK staan we graag voor je klaar. Bel of mail ons gerust of neem contact op middels het contact-formulier op onze contact-pagina.

DOORKIJK, Praktijk voor GGZ én meer . . .

Bij DOORKIJK bieden een GZ-psycholoog en een financieel deskundige een integraal hulpaanbod. Of het nu gaat om je welbevinden, je mentale en emotionele gezondheid of om orde in je praktische en financiële zaken, we hebben oog voor jou in jouw specifieke omstandigheden.