Systeemtherapie

Soms spelen jouw problemen zich vooral af in je partnerrelatie of in een groter systeem. DOORKIJK biedt je de mogelijkheid om daar samen mee aan het werk te gaan. Wellicht is Relatie- of Systeemtherapie voor jou op dit moment de juiste keus.

Relatietherapie

Merk je dat jij in jullie relatie contact verliest met jezelf en met de ander? Of dat je het moeilijk vindt om elkaar en jezelf weer te vinden? En jullie willen het zo graag anders: in je relatie wil je je veilig en thuis voelen, begrepen, gewaardeerd en gezien. DOORKIJK biedt relatietherapie aan stellen die verlangen naar een betere onderlinge verbinding.

Wat kunnen we elkaar pijn doen, juist in een liefdesrelatie. Of ons machteloos en alleen voelen, niet in staat om de ander te bereiken. Wat kun je vast zitten in patronen. Of een zekere sleur in stand houden om vooral geen pijn op te willen lopen. En zo wil je het niet. Want zo ben jij niet bedoeld. Zo is een liefdesrelatie niet bedoeld. Jullie willen dat je relatie een fijne basis is, ook om bijvoorbeeld jullie kinderen veilig te laten opgroeien. Voor hen is het zeker de moeite waard als jullie ervoor kiezen om te werken aan meer emotionele verbinding in je huwelijk. We weten: dat kun je samen leren!

Marjan werkt als relatietherapeut met stellen vanuit de methode Emotionally Focused Therapy (www.eft.nl). Een methodiek die recht doet aan een relatie als een verbinding gebaseerd op gezonde basisbehoeften van mensen. En ook op de logische reacties die we laten zien wanneer die hechtingsbehoeften niet worden vervuld. Dat betekent dat we samen op zoek gaan naar gevoelens die worden opgeroepen op zo’n moment dat de ander er niet voor jou is of als jij de ander niet de ruimte geeft die hij/zij nodig heeft.

Als je bijvoorbeeld merkt dat jouw behoeften niet worden aangevoeld of vervuld. En hoe jullie daarover mild en respectvol in gesprek kunnen zijn. Dat jullie je persoonlijk verlangen durven te verwoorden aan elkaar. En tegelijk jullie eigen tekortkomingen eerlijk onder ogen durven te zien en naar elkaar uitspreken. Om jullie liefde opnieuw te laten stromen en te ontvangen wat de ander jou wil geven.

_DSC0134

Marjan werkt met jullie vanuit hoop: het kan beter, liefdevoller, eerlijker! Zoals ik in de Bijbel lees: ik wil jou kennen en door jou gekend zijn. Tegelijk kijken we samen naar het perspectief: welke kansen zijn er op herstel en wat moet er dan voor werk verzet worden door ieder van jullie? Is dit haalbaar voor ons? Er is oog voor jullie allebei en jullie relatie mag centraal staan. Een liefdesrelatie is waardevol en vraagt soms om een krachtige investering. Wanneer jullie hebben besloten samen de stap te zetten naar een kennismakingsgesprek/intake, kijk dan op de website naar informatie over de aanmeldprocedure. Weet je welkom.

Systeemgesprekken

Wanneer je merkt dat de thema’s waar je mee worstelt in je leven specifiek samenhangen met het gezin waarin je bent groot geworden, of het gezin waarin jij een vader- of moederrol vervult, of een ander systeem waar je onderdeel van bent, kunnen systeemgesprekken jou veel opleveren. Jouw problemen staan immers nooit op zichzelf. Ze spelen zich af in een context (een systeem) of zijn daarin ontstaan. Leefsituaties en relaties spelen altijd een rol met welk probleem je ook bezig bent. Daarom biedt DOORKIJK systeemgesprekken aan.

Systeemgesprekken zijn gesprekken met voor jou belangrijke personen: ouders, broers of zussen, kinderen of ook vrienden of collega’s. Ook de ‘afwezige personen’ kunnen een rol spelen in de sessies. In het gesprek is er aandacht van meerdere mensen tegelijk voor de thema’s die besproken worden en krijgen we zicht op onderlinge interactiepatronen. Zo komen we sneller tot de kern van het probleem. De basisbehoefte van ieder mens is toch verbinding; een veilige context waarin je gerespecteerd wordt, een systeem waar je op terug kunt vallen als je behoefte hebt aan steun. Ook al lijkt die basisbehoefte van ons mensen in onze geïndividualiseerde samenleving soms uit beeld. En houden we elkaar onterecht voor dat je je leven alleen moet kunnen leven.

Joyce en Marjan zetten zich als therapeuten in voor meer begrip tussen jou en je belangrijke naasten. Dat betekent in de sessies: werk aan de winkel voor ieder lid van het systeem. We kijken naar de impact van problemen op alle betrokkenen. We inventariseren samen de gewenste veranderingen. En natuurlijk wat jij en de ander daarin nodig hebben.

_DSC0046

Het mooie is: door het betrekken van jouw naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op. Je word je bewust van je eigen gedrag en krijgt inzicht in welke invloed dat heeft op de ander. Je ontdekt hoe je over de ander denkt en hoe dat jouw gevoel en gedrag bepaalt. Je kunt formuleren waar je behoeftes liggen en waar je bang voor bent. Als je elkaar beter begrijpt en aanvaardt, kun je meer steun geven en ontvangen. Het risico op verergering of terugkeer van jouw problemen wordt kleiner, want je herstel is ingebed.

Wanneer je denkt dat systeemgesprekken jou kunnen helpen, neem dan contact met ons op. Kijk op de website voor de aanmeldprocedure en weet je welkom met de mensen die zo belangrijk voor je zijn.

Heb je een hulpvraag of wil je meer informatie?

Bij DOORKIJK staan we graag voor je klaar. Bel of mail ons gerust of neem contact op middels het contact-formulier op onze contact-pagina.

DOORKIJK, Praktijk voor GGZ én meer . . .

Bij DOORKIJK bieden een GZ-psycholoog en een financieel deskundige een integraal hulpaanbod. Of het nu gaat om je welbevinden, je mentale en emotionele gezondheid of om orde in je praktische en financiële zaken, we hebben oog voor jou in jouw specifieke omstandigheden.