Volwassenen

DOORKIJK biedt GGZ-behandelingen en Psychosociale therapie aan jou als je 18-plus bent.

GGZ-behandelingen

Voor een GGZ-behandeling heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. De huisarts kan jou alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van psychisch lijden. Als je de volgende klachten bij jezelf herkent, kun je in aanmerking komen voor een GGZ-behandeling:

  • een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke prikkelverwerking en op het gebied van informatieverwerking (ASS),
  • aandachtsproblemen en/of druk, impulsief gedrag dat belemmerend werkt zowel thuis, op school, op het werk of in het sociale leven (ADHD),
  • sombere stemming, als ook langdurige neerslachtigheid of interesse-verlies (depressie)
  • angstklachten, algemeen of in specifieke situaties, of paniekaanvallen
  • aanhoudend gepieker in de vorm van dwanggedachten al dan niet gecombineerd met dwanghandelingen (obsessie)
  • trauma-gerelateerde klachten: blokkades in je lichaam, flashbacks, prikkelbaarheid, schrikreacties, slaapproblemen, geheugen- en concentratieproblemen (PTSS)
  • Lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak, zoals hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid etc. (SOLK)

We diagnosticeren en behandelen lichte tot matige psychische klachten. Bij klachten die voortkomen uit een persoonlijkheidsstoornis of psychotische klachten verwijzen we jou in overleg met je huisarts door naar specialistische GGZ.

GGZ-standaarden

Bij DOORKIJK werken we volgens de GGZ-standaarden (www.ggzstandaarden.nl/standaarden/overzicht). Behalve als we concluderen dat deze niet aansluiten bij jou en je verwachtingen. Dat geven we aan in het behandelplan. Je kunt bij GGZ-behandelingen denken aan een (combinatie van) methodieken, zoals:

Psychosociale therapie

In elk leven kunnen situaties voorkomen die je uit evenwicht brengen, bijvoorbeeld door onverwachte en ingrijpende gebeurtenissen (zoals een conflict, een overlijden of ernstige ziekte, gebeurtenissen die oud zeer oprakelen). Je merkt dat je daardoor minder goed in je vel zit. Of dat je je onzeker voelt over alles wat tot nu toe in je leven vanzelfsprekend was. Je kunt het gevoel hebben dat je geen grip meer hebt op de situatie. Je voelt minder zelfvertrouwen dan voorheen. Je merkt dat je dagelijkse bezigheden, thuis, op school, in je studie of tijdens je werk niet meer vanzelf gaan. Of het schuurt in relatie met anderen of met God. Deze situatie hoeft bij jou niet te leiden tot psychisch lijden zoals de GGZ het definieert, maar hulp is wel gewenst.

Soms lukt het ons niet om een gezonde manier te vinden om met deze situaties om te gaan. Je kunt dan baat hebben bij psychosociale therapeutische begeleiding. De therapeuten van DOORKIJK beschikken over de kennis en ervaring op het gebied van (complexe) psychosociale problematiek (https://nvpa.org/).

Wij kijken samen naar hoe jij in het leven staat en waar je tegenaan loopt. We staan zonder oordeel naast jou om jou te steunen in het managen van jouw eigen proces. We zijn in deze gesprekken niet gericht op klachten die een dieperliggende oorzaak hebben. We richten ons vooral op de problemen en uitdagingen in jouw dagelijks leven. Daarbij kunnen ook jouw geloofsovertuiging en zingevingsvragen een belangrijke rol spelen.

Tijdens de therapie ondersteunen we jou in jouw zoektocht en werken we toe naar meer inzicht in je gevoel, gedachten en gedrag en nieuwe mogelijkheden die jij hebt in het dagelijks leven. Zo krijg je weer regie over jouw denken en handelen.

We werken in de psychosociale therapie integratief, dat wil zeggen dat we verschillende therapieën combineren door de juiste combinatie op het juiste moment toe te passen.
We zetten onze kennis in passend bij jouw behoeften en vragen. We richten ons zowel op jou als individu, als op jouw omgeving. Het uitgangspunt blijft dat jijzelf de deskundigheid en kennis bezit die nodig is om aan de klachten waarvan jij last hebt te kunnen werken. Jij hebt de regie en werkt zelf aan herstel en groei.

Methodieken die we integreren zijn bijvoorbeeld:

Heb je een hulpvraag of wil je meer informatie?

Bij DOORKIJK staan we graag voor je klaar. Bel of mail ons gerust of neem contact op middels het contact-formulier op onze contact-pagina.

DOORKIJK, Praktijk voor GGZ én meer . . .

Bij DOORKIJK bieden een GZ-psycholoog en een financieel deskundige een integraal hulpaanbod. Of het nu gaat om je welbevinden, je mentale en emotionele gezondheid of om orde in je praktische en financiële zaken, we hebben oog voor jou in jouw specifieke omstandigheden.