Groepstherapie

DOORKIJK biedt groepstherapie: samen met Marjan, de groepstherapeut, vormen maximaal 6 deelnemers een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt. We gaan uit van een bijeenkomst in de twee weken die 2,5 uur duurt. Tijdens de sessie werk je als groepsleden met elkaar aan belangrijke thema’s uit jouw leven onder begeleiding van de therapeut. In groepstherapie spelen niet alleen jij en Marjan, maar alle groepsleden een rol. Iedereen werkt aan zijn of haar eigen problemen.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen, die vergelijkbaar zijn met het dagelijks leven buiten de therapie. Mensen zeggen dingen en doen dingen die jou beïnvloeden Daarbij worden gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet of genegenheid opgeroepen. Omdat je als deelnemer je eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengt, reageert ieder op een eigen specifieke wijze op de ander. Dat maakt groepstherapie voor jou en de anderen een actief en leerzaam proces. Natuurlijk is er tijdens de bijeenkomsten afwisselend aandacht voor de afzonderlijke deelnemers. De ene keer zal de een meer aan bod komen, de andere keer de ander. Een vast onderdeel van groepstherapie is een thema-weekend in het voorjaar en het najaar.

_DSC0270

Tijdens de therapie merk je dat we verschillende werkvormen toepassen waarin alle groepsleden meedoen. We werken in het hier-en-nu en ervaringsgericht, bijvoorbeeld met opstellingen, (historische) rollenspelen, groepsopdrachten, huiswerkopdrachten e.d. Dit maakt deelnemen aan een groep leerzaam, spannend en uitdagend.

In de groep maken we contact en gaan moeilijke thema’s niet uit de weg. Je word je bewust van jouw manieren van vermijden, groot houden, compenseren of overgeven aan voor jouw logische gedragspatronen: ‘zo doe ik het nu eenmaal’. Of: ‘zo ben ik nu eenmaal’. Dat staat een gezond leven in de weg; je blokkeert jezelf onbewust om jouw leven te kunnen leven. In de groep leren we aan elkaar als kwetsbare en krachtige mensen die hun problemen onder ogen willen zien en samen willen werken aan persoonlijke groei: tevoorschijn komen als de unieke mens die jij bent.

Wanneer je denkt dat groepstherapie past bij de doelen waaraan jij wilt werken, neem dan contact met ons op. We plannen een intake om te kijken of dit het juiste moment voor jou is. Kijk op de website voor de aanmeldprocedure en weet je welkom in de groep.

Heb je een hulpvraag of wil je meer informatie?

Bij DOORKIJK staan we graag voor je klaar. Bel of mail ons gerust of neem contact op middels het contact-formulier op onze contact-pagina.

DOORKIJK, Praktijk voor GGZ én meer . . .

Bij DOORKIJK bieden twee GZ-psychologen en een financieel deskundige een integraal hulpaanbod. Of het nu gaat om je welbevinden, je mentale en emotionele gezondheid of om orde in je praktische en financiële zaken, we hebben oog voor jou in jouw specifieke omstandigheden.